Vår stab med utdannet helsepersonell besvarer, følger opp og videreformidler henvendelser fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi.

Dette skal danne grunnlaget for en trygg og fri hverdag for både brukere og pårørende. I tillegg skal kommunen som benytter seg av vår tjeneste kunne benytte sine helsefaglige ressurser der behovet oppstår.

Bredt mulighetsrom

I dag har vi mottak av mange ulike alarmløsninger:

 • Trygghetsalarmer som bruker selv utløser via alarmknappen.
 • Fallalarm
 • Døralarm
 • Sengealarm
 • Mattealarm
 • Brannalarm
 • Epilepsi-alarm
 • GPS alarmer

Nye teknologiske løsninger er stadig på full fart inn i markedet og vi er med på denne utviklingen. Noen eksempler på dette er:

 • Overvåkning av medisindispensere

 • Veilede bruker til egne målinger av blant annet puls, blodtrykk, blodsukker og oksygenopptak.

 • Kamera for tilsyn og veiledning

 • Mottak av alarmer fra sensor som registrerer blant annet bevegelse, romtemperatur og luftfuktighet.

Vi ønsker å stadig utvikle oss og ønsker at våre kunder skal utfordre måten vi tenker på og hvilke muligheter som finnes for et stadig bedre tilbud for sluttbrukeren.