Eksempler på overvåkning og besvarelse av alarmsystem kan for eksempel være ved en oppdrettsmerd som signaliserer hvis det kan være personell som har falt i havet, eller det kan være nødalarmer som utløses av personell. Er det behov for at en menneskelig ressurs kan besvare alarm og håndtere den ut i fra alvorlighetsgrad?

HT Safe kan tilby våre kunder mottak, behandling og formidling av sikkerhetsalarmer på produksjonsområder og andre anlegg hvor dine ansatte har arbeidsoppgaver som er forbundet med risiko.

Dette sikrer ditt personell rask hjelp i akutte situasjoner.

Jeg vil vite mer om responstjenester for sikkerhetsalarm