Kan det i din bedrift oppstå situasjoner der det behov for at en menneskelig ressurs kan besvare alarm og håndtere den ut i fra alvorlighetsgrad?

Vi tilbyr våre kunder mottak, behandling og formidling av sikkerhetsalarmer på produksjonsområder og andre anlegg hvor dine ansatte har arbeidsoppgaver som er forbundet med risiko. Dette sikrer ditt personell rask hjelp i akutte situasjoner. Vi vil også kjapt kunne avklare situasjoner der alarmer blir utløst ved uhell.

Det er en rekke aktører som i dag benytter seg av vår døgnbemannede reponssenter for sikkerhetsalarmer:

  • Cermaq Norway
  • Grieg Seafood
  • Kleiva Fiskefarm
  • Eide Fjordbruk
  • Trollvika Drift
  • SilverSeed
  • Gratanglaks

Jeg vil vite mer om responstjenester for sikkerhetsalarm