HT Safe har installert nødnett-sentral som gir oss direkte tilgang til det  landsdekkende nye digitale nødnettet (TETRA).  Dette innebærer at vi er sikret rask hjelp til våre brukere av både legevakt, sikkerhets- og trygghetsalarmer.

Hvilke legevakter betjener vi?


Vårt helsepersonell har betjent legevaktsentralen for Hamarøy kommune siden 1983 og har samarbeid med Bodø legevakt som betjener legevakten for 
de øvrige kommunene i Salten.

Ønsker du mer informasjon vår nødsentral håndtering av legevakt?

Ta kontakt