Vårt selskap har behov for en stab med solid fagkompetanse og mellommenneskelig forståelse.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et godt tilbud til våre ansatte der det er stort rom for personlig og faglig utvikling.

Vi ønsker å få kjennskap til deg og din kompetanse.

Vår stab består både av ufaglærte og helsefaglig personell. Først og fremst ønsker vi oss medarbeidere som er fremoverlent og har god formidlingsevne. Du må være serviceinnstilt og kunne jobbe i turnus.

Ja - jeg vil jobbe i HT Safe