Vårt selskap har behov for en stab med solid fagkompetanse og mellommenneskelig forståelse. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et godt tilbud til våre ansatte der det er stort rom for personlig og faglig utvikling.