Kontakt oss

Sikkerhetalarmer

Vi har for tiden et sammarbeidsprosjekt med Mainstream Norge om sikkerhetsalarmer på noen av deres settefiskanlegg. Disse alarmene er koblet opp til oss via mobil. Alarmene utløses om en av deres ansatte f.eks faller i vannet. Vi følger da på forhånd avtalte prosedyrer ved varsling.

HT Safe AS Oppeid 8294 Hamarøy
Tel. kundesenter 75 76 54 00 Telefaks: 75 76 54 01
E-post:firmapost@ht-safe.no

Miljøfyrtårn
Webløsning: Seria.no