Nødmeldetjeneste

Legevaktsentral

 

Vårt helsepersonell har betjent legevaktsentralen for Hamarøy kommune siden 1983 og har samarbeid med Bodø legevakt som betjener legevakten for
de øvrige kommunene i Salten.

Vi har kvalifisert helsepersonell som svarer på henvendelsene 24/7 med bred kompetanse innen håndtering av akutte hendelser.

 

 

 

Nødnett

HT Safe har installert nødnettsentral som gir oss  direkte tilgang til det  landsdekkende nye digitale nødnettet.  Dette gjør at vi er sikret rask hjelp til våre brukere av både legevakt, sikkerhets- og trygghetsalarmer.