Responssenter

Responssenter

Vi har siden 1995 hatt mottak av
trygghetsalarmer, og i dag er det ca 40 kommuner som har valgt oss som responssenter.

 

Vår sentral er bemannet med helsefaglig personell 24/7 som mottar og behandler alarmer fra ca 7000 brukere. Vi mottar i overkant av 30.000 alarmer pr måneden.    

Vi har samarbeidsavtale med utstyrsleverandøren Vakt og alarm og Hepro.

I dag mottar vi flere typer alarmer:

 • Trygghetsalarmer som bruker selv utløser via alarmknappen.
 • Fallalarm
 • Døralarm
 • Sengealarm
 • Mattealarm
 • Brannalarm
 • Epilepsi-alarm
 • GPS alarmer

Ny velferds-teknologi

Teknologien utvikler seg og det gjør vi også. Nye løsninger er på full fart inn i markedet og vi er med på denne utviklingen. Dette gjør at vi som kommunens responssenter kan avlaste i høyere grad.

 • Overvåkning av medisindispensere

 • Veilede bruker til egne målinger av blant annet puls, blodtrykk, blodsukker og O2. Motta og vurdere disse. Dette gjør at bruker deltar mer aktivt i egen helse og opplever en friere hverdag.

 • Kamera for tilsyn og veiledning

 • Sensor som registrerer blant annet bevegelse, romtemperatur og luftfuktighet.

 • E-lås til bruk for hjemmetjenesten som erstatning for nøkkel boks

 • Videreformidling via telefon, applikasjon, SMS og mail.

 

Løsningene gir mulighet til å bo lengre hjemme og gjør hverdagen tryggere og friere for kommune, pårørende og brukere.

 

Vårt mål er å avlaste den kommunale helsetjenesten, slik at ressursene kan brukes der det er nødvendig.